Our Promotions

Hotel Reservation

สำรองห้องพักผ่านไลน์ @Craftsmanbangkok หรือเฟสบุ๊คเพจของทางโรงแรม โดยทั้งนี้รายการสำรองห้องพักจะต้องชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น ทั้งนี้โรงแรมสงวนสิทธิในการปิดหรืองดรับการสำรองหากตรงกับวันศุกร์-อาทิตย์ หรือในเทศกาลต่างๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-279-7299 กด 0